Artykuł sponsorowany

W jaki sposób wykonywane są próby szczelności i bezpieczeństwa instalacji gazowych?

W jaki sposób wykonywane są próby szczelności i bezpieczeństwa instalacji gazowych?

W dzisiejszych czasach, instalacje gazowe stanowią nieodłączny element wielu domów i budynków. Dostarczają one energii do ogrzewania, gotowania czy podgrzewania wody, co sprawia, że są niezwykle wygodne i praktyczne. Jednak aby korzystać z nich w sposób bezpieczny, konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich prób szczelności oraz kontroli bezpieczeństwa. 

Próby szczelności instalacji gazowych

Próby szczelności mają na celu sprawdzenie, czy instalacja gazowa nie posiada żadnych nieszczelności, które mogłyby prowadzić do ulatniania się gazu. Ulatnianie się gazu jest nie tylko nieekonomiczne, ale także może prowadzić do poważnych zagrożeń dla zdrowia i życia mieszkańców. Próby szczelności przeprowadza się na różnych etapach montażu instalacji gazowej oraz w trakcie jej eksploatacji.

Podczas montażu instalacji gazowej próby szczelności wykonuje się na poszczególnych odcinkach instalacji oraz na całej instalacji po jej ukończeniu. Polega to na poddaniu instalacji określonemu ciśnieniu roboczemu oraz kontrolowaniu ewentualnych spadków ciśnienia. Jeśli ciśnienie w instalacji utrzymuje się na stałym poziomie przez określony czas, oznacza to, że instalacja jest szczelna.

W trakcie eksploatacji instalacji gazowej próby szczelności powinny być wykonywane co najmniej raz na 5 lat. W przypadku instalacji zasilanych gazem płynnym, próby te przeprowadza się co najmniej raz na 2 lata. Próby szczelności w Kutnie wykonuje wykwalifikowany personel, posiadający odpowiednie uprawnienia oraz stosujący specjalistyczne urządzenia pomiarowe.

Kontrola bezpieczeństwa instalacji gazowych

Kontrola bezpieczeństwa instalacji gazowych obejmuje szereg czynności mających na celu sprawdzenie, czy instalacja działa prawidłowo oraz czy jest zgodna z obowiązującymi normami i przepisami. Kontrola ta powinna być przeprowadzana co najmniej raz na 5 lat, a w przypadku instalacji zasilanych gazem płynnym – co najmniej raz na 2 lata.

Podczas kontroli bezpieczeństwa sprawdza się między innymi stan techniczny rur, armatury oraz urządzeń gazowych. Kontrolowane są także warunki montażu i eksploatacji instalacji, takie jak właściwe uziemienie, wentylacja pomieszczeń czy oznakowanie. Dodatkowo sprawdza się również działanie systemów zabezpieczających, takich jak zawory odcinające czy detektory gazu.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli bezpieczeństwa, instalacja gazowa musi zostać naprawiona lub wymieniona, a następnie ponownie poddana próbom szczelności oraz kontroli bezpieczeństwa. Dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku tych badań instalacja może być dalej eksploatowana.

Podsumowując, próby szczelności oraz kontrola bezpieczeństwa instalacji gazowych to niezbędne czynności mające na celu zapewnienie bezpiecznego korzystania z instalacji gazowej. Wykonywane są one przez wykwalifikowany personel, stosujący specjalistyczne urządzenia pomiarowe oraz przestrzegający obowiązujących norm i przepisów.