Artykuł sponsorowany

Co warto wiedzieć o świadectwie charakterystyki energetycznej?

Co warto wiedzieć o świadectwie charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej (SCE) to dokument, który odgrywa coraz większą rolę na rynku nieruchomości w Polsce. W dobie rosnącej świadomości ekologicznej i dbałości o energooszczędność, posiadanie tego certyfikatu może być kluczowe dla sprzedaży czy wynajmu nieruchomości. Warto zatem poznać jego istotę, wymogi oraz korzyści płynące z posiadania takiego świadectwa.

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument określający ilość energii potrzebnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku lub jego części. SCE uwzględnia zużycie energii na ogrzewanie, wentylację, chłodzenie, ciepłą wodę użytkową oraz oświetlenie. Dokument ten jest niezbędny podczas sprzedaży lub wynajmu nieruchomości i musi być przedstawiony potencjalnym kupującym lub najemcom. Warto dodać, że obowiązek wystawienia świadectwa spoczywa na właścicielu nieruchomości, a jego brak może skutkować nałożeniem kary finansowej.

Jak uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Aby uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej w Żywcu, należy zgłosić się do uprawnionego audytora energetycznego, który przeprowadzi audyt energetyczny budynku. Podczas audytu zostaną ocenione takie elementy jak izolacja termiczna, system ogrzewania, wentylacji czy oświetlenia. Na podstawie zebranych danych audytor sporządzi świadectwo, które będzie zawierało informacje o klasie energetycznej budynku oraz zalecenia dotyczące ewentualnych działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej. Warto zaznaczyć, że ważność świadectwa wynosi 10 lat od daty wystawienia.

Klasy energetyczne i ich znaczenie

Budynki są klasyfikowane według ich efektywności energetycznej na siedem klas energetycznych - od A+ (najbardziej energooszczędne) do G (najmniej energooszczędne). Klasy te są określane na podstawie wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną (EP), wyrażonego w kWh/m2/rok. Im niższy wskaźnik EP, tym lepsza klasa energetyczna budynku. Posiadanie wysokiej klasy energetycznej nieruchomości może wpłynąć na jej wartość rynkową oraz przyciągnąć potencjalnych kupujących czy najemców zainteresowanych niższymi rachunkami za energię.

Korzyści płynące z posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej

Posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej przynosi wiele korzyści zarówno dla właścicieli, jak i użytkowników nieruchomości. Po pierwsze, dokument ten pozwala na lepsze zrozumienie zużycia energii w budynku oraz identyfikację obszarów, w których można wprowadzić usprawnienia. Po drugie, wysoka klasa energetyczna może wpłynąć na wzrost wartości nieruchomości oraz przyciągnąć potencjalnych kupujących czy najemców. Po trzecie, inwestycje w efektywność energetyczną mogą przyczynić się do oszczędności na rachunkach za energię oraz zmniejszenia emisji CO2, co jest korzystne zarówno dla środowiska, jak i portfela właściciela nieruchomości.